Byggeplasser

Strømforsyning på byggeplasser er utsatt for store påkjenninger, og installasjonsforholdene varierer. Dette medfører risiko for arbeidstakere og fare for brann på grunn av skade på kabler og utsty.

Snarveier

Elulykker og strømskader på byggeplasser

De fleste elulykker på byggeplasser skjer ofte fordi du eller noen andre på byggeplassen gjør noe dere ikke skulle ha gjort. Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til DSB .

Internkontroll

I utgangspunktet er vedlikehold og valg av riktig og egnet utstyr underlagt virksomhetens internkontroll. Samtidig er dette også et spørsmål om å følge det sikkerhetsnivå som til enhver tid sette i forskrift og reviderte normer.