Samsvarserklæring og dokumentasjon

Samsvarserklæringen er eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av et elektrisk anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Samsvarserklæringen inngår i boligdokumentasjon.

En samsvarserklæring er din garanti på utført elektrisk arbeid og skal følge med boligen. Både når du selger og kjøper bolig må du forsikre deg om at alt elektrisk arbeid er dokumentert.

Samsvarserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:

 • Anleggsadresse
 • Hvilken installasjonsvirksomhet som har forestått arbeidet.
 • Om arbeidene gjelder nyanlegg, utvidelse eller endring av det elektriske anlegget.
 • En beskrivelse av de utførte arbeidene.
 • Hvilke normer og spesifikasjoner som ligger til grunn for arbeidet.
 • En erklæring om at de utførte arbeidene oppfyller forskriftens sikkerhetskrav.
 • Dato, navn og underskrift til ansvarlig eller bemyndiget person i installasjonsvirksomheten.

Kravet om samsvarserklæring er hjemlet i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §§12-13

Boligdokumentasjonen 5 elsikre

 • Rapport fra risikovurdering er en beskrivelse av hvilke forutsetninger som ligger til grunn for prosjektering og utførelse av arbeidene. Rapporten skal i tillegg beskrive spesielle forhold ved installasjonen og begrunne eventuelle avvik fra normal praksis og anvendte normer. Krav til å gjennomføre risikovurdering finnes i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 16.
 • Rapport fra sluttkontroll er dokumentasjon på at de utførte installasjonsarbeidene er kontrollert visuelt og gjennom målinger og tester.
 • Kursfortegnelse i sikringsskapet er en beskrivelse av hvilke deler av anlegget de ulike kursene forsyner. Det skal opplyses om tekniske spesifikasjoner for kursene slik som f.eks. anvendte sikringsstørrelser, ledningstverrsnitt etc.
 • Dokumentasjon på skjulte oppvarmingssystemer inkluderer varmekabler og varmefolie. Dokumentasjonen skal inneholde teknisk informasjon om varmelementene, plassering av disse og en brukerveiledning for oppvarmingssystemet.
 • Dokumentasjon på lavvolt innfelt belysning inkluderer informasjon om plassering av transformatorer.
 • Utstyrsdokumentasjon kan være montasje- og brukerveiledninger på det utstyret og materiellet som er benyttet i anlegget som f.eks. termostater, varmeovner og lamper. For større anlegg kan det være nødvendig med tavledokumentasjon, installasjonstegninger, dokumentasjon på jordingsanlegg etc.