Testing av smartplugger

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er bekymret for overoppheting av smartplugger. - Nkom har mottatt bekymringsmeldinger på slike produkter og vi kjenner til konkrete saker der smartplugger har blitt overopphetet. Sammen med den økte bruken vurderer vi at sikkerheten i disse produktene bør undersøkes, forteller Paul-Erling Lia, sjefsingeniør i Nkom og ansvarlig for testingen.

I testen skal det undersøkes at utstyret overholder kravene til sikkerhet når det gjelder brann og elektrisk sikkerhet, og at det følger med informasjon til bruker for riktig og sikker bruk.

Arbeidet med markedskontrollen startet på nyåret og forventes ferdig i løpet av høsten.

Hva sier bruksanvisningen?

Bruker du smartplugger slik det er beskrevet i bruksanvisningen? Det kan være at smartpluggen du bruker for å styre varmtvannsberederen ikke er dimensjonert for så høyt strømtrekk over tid.

Kilde: Nkom - les hele saken her