E-post: dle.troms@arva.no

Kontaktinformasjon for DLE Troms

Telefon: 77 60 11 11 
Postadresse: Postboks 6116, 9291 Tromsø
Besøksadresse: Evjenvegen 34, 9024 Tomasjord

Kontaktinformasjon for DLE Nordland

Telefon: 75 54 51 10
Postadresse: Postboks 1410, 8002 Bodø
Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø