Det lokale eltilsynet utfører tilsyn i private hjem og i virksomheter.

DLE hos Arva AS Nordland

E-post: nettkunde@nordlandsnett.no
Telefon: 75 54 51 10

Postadresse: Postboks 1410, 8002 Bodø
Besøksadresse: Energihuset, Jernbaneveien 85, 8006 Bodø

DLE hos Arva AS Troms

E-post: Dle.tkn@tromskraft.no
Telefon: 77 60 11 11 

Postadresse: Postboks 6116, 9291 Tromsø
Besøksadresse: Evjenvegen 34, 9024 Tomasjord