Kontakt DLE

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet. DLE er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE er administrativt underlagt Arva i vårt forsyningsområde. Det er DLE som sørger for at de lovpålagte tilsynene blir gjennomført. Arva har engasjert sakkyndig kontrollselskap til bistand for vår kontrollvirksomhet i våre områder. Ønsker du informasjon om elsikkerhet eller har du spørsmål om tilsyn, kontroller eller tilsynsrapporter, kan du derfor kontakte det sakkyndige selskapet.

Kontakt sakkyndig kontrollselskap

Frost Kraftentreprenør AS, divisjon elsikkerhet
Postboks 1410, 8002 Bodø

E-post: Alexander.Helstad@frostkraft.no
Telefon: +47 414 28 951

Kontakt DLE hos Arva AS Nordland

E-post: nettkunde@nordlandsnett.no
Telefon: +47 75 54 51 10
Postadresse: Postboks 1410, 8002 Bodø

Kontakt DLE hos Arva AS Troms

E-post: dle.tkn@tromskraft.no
Telefon: +47 77 60 11 11