Internkontroll i virksomheter

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (også elsikkerhet) på arbeidsplassen blir ivaretatt. ​Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Når det gjelder elsikkerhet handler det rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.