A-krim gir resultater

A-krimgrupper over hele landet er i aksjon og gjennomfører kontroller i næringsvirksomheter. Det gir resultater.

Det avdekkes feil med det elektriske anlegget på halvparten av næringsadressene som sjekkes.

Økt innsats mot arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten samarbeider for å bekjempe arbeidslivskriminalitet (a-krim). Mange steder i landet deltar også Det lokale eltilsyn i aksjonene. Nå begynner vi å se resultater av den økte innsatsen, men kampen mot a-krim er langt fra vunnet. Det slås fast i rapporten utarbeidet av NTAES.

Tips Det lokale eltilsyn om farlige elektriske installasjoner, og om personer eller virksomheter som arbeider ulovlig med elektriske installasjoner!

Trygg handel av elektrikertjenester

  • Bruk kun registrerte elektroinstallatører. Du er din plikt å undersøke at firmaet du bruker er oppført i Elvirksomhetsregisteret.
  • Installasjonsvirksomheten som utfører arbeidet skal alltid levere dokumentasjon av utført arbeid til deg som eier anlegget. Eieren har plikt til å oppbevare dokumentene. Be installatøren om å legge dokumentene i boligmappa.no. Da er den trygt oppbevart i hele anleggets levetid!
  • Sørg for at du mottar faktura og betal gjennom banktjenesten din.
Funn Akrimsenter Oslo
Eksempel på funn under A-krimaksjon i Oslo. Foto: Elvia