Elbransjen

Elbransjen har en rekke regler, forskrifter og normer å forholde seg til for at elektriske installasjoner skal være trygge både for montører og forbrukere.

Snarveier

Regelverket

Prosjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer.

Gå til siden

Bolignormen

NEI 800-8-823. kalles bolignormen. Det er en delnorm (standard) som er spesielt rettet mot elektriske installasjoner i boliger, og omhandler bl.a. krav om antall stikkontakter boligen skal ha.

Gå til siden

Elulykker og strømskader

De fleste elulykker og strømskader rammer profesjonelle som arbeider med elektrisitet, men det hender også at andre utsettes for denne typen ulykker.

Gå til siden

Installasjon i egen bolig

I enkelte tilfeller kan elektrofagarbeidere utføre elektrisk arbeid i egen bolig. Før du begynner med dette, må du sikre deg at du har de rette kvalifikasjonene.

Gå til siden

Salg av elektrisk utstyr

Det kreves rutiner for å sikre at salg av elektrisk utstyr og materiell er i samsvar med Forskrift om elektrisk utstyr (feu). Det er sikkerhet for forbrukerne som skal kunne kjøpe trygge elektriske produkter.

Gå til siden

Tavlebyggere

De fleste fordelingstavler produseres hos profesjonelle tavlebyggere. Dette kan være standardiserte produkter eller tavler bygget for et spesifikt anlegg.

Gå til siden

Rådgivende ingeniører

Det finnes ca. 300 rådgivende ingeniørvirksomheter i Norge. Sjekk ut hvilke krav FEK stiller til dem.

Gå til siden

Faglig ansvarlig (FA)

Faglig ansvarliges rolle i elektroforetak, og de oppgaver FA har ansvar for er regulert av DSB.

Gå til siden