Farlige elektriske produkter

Det hender at det oppdages feil på elektriske produkter som kan være farlig å bruke. Det kan være risiko for brann eller elektrisk støt/strømgjennomgang (berøringsfare). Ofte tilbakekalles disse produktene fra markedet uten at informasjonen når ut til alle forbrukere. Derfor har vi laget denne oversikten og anbefaler deg å sjekke om du har noen av disse produktene hjemme.

Kategorier

Belysning

Se flere farlige belysningsprodukter

Ladere og batterier

Elsäkerhetsverket setter omsetningsforbud på Easee elbilladere, og tilbakekaller alle produkter Home og Charge (14.3.12)
Nkom har besluttet å starte tilsynssak mot selskapet, og vil også kontrollere flere ladebokser på det norske markedet. Tilsynet vil skje i samarbeid med DSB. Les mer

Ladbar sykkel-lys med batterilader solgt online er i lagt salgsstopp pga. berøringsfare og oppfyller ikke kravene. (28.10.2022)

Strømkabel med 110-240 V, 50 Hz-inngang og 24V, DC, 6A-utgang. Produktet selges online, spesielt via Amazon og kan medføre branntilløp (16.9.2022)

Se flere farlige ladere, batterier ol.

Husholdningsapparater

Se flere farlige husholdningsapparater

Varmeovner

Se flere farlige oppvarmingsprodukter

Små elektriske produkter

Se flere farlige elektriske småprodukter
Farlig skotørker som