Brann i badegulvet

Vi trenger mer varme i den kalde tiden, men la det ikke utvikle seg til brann!

Å tasse barbeint på lunt gulv er kanskje noe av det beste i hele verden, men du må ta noen forholdsregler når du har varme i gulvene.

Dekk ikke til gulvet!

Det har vært flere branner og branntilløp der hvor puter og madrasser som har ligget på gulvet har tatt fyr. Felles er at det har vært altfor varmt i gulvet som da har vært tildekket. Det som er viktig er at det er rom for varmeavgivelse.

  • Les bruksanvisningen nøye!
  • Bruk elektronisk termostat eller pulser med føler som gir jevn regulering av gulvvarmen.
  • Rådfør deg med elektrikeren.

Vær varsom med varmefolie

Varmefolie er ekstremt tynne matter som kan legges direkte under tre-, laminat- eller parkettgulv. Isolerende møbler eller tepper bidrar til overoppheting, og kan gjøre at et tregulv blir ødelagt.

Benyttes tepper må du unngå gummierte undersider. Det bør sjekkes med leverandør vedrørende bruk av tepper, men generelt anbefales tepper tynnere enn 10 mm og tepper som slipper varmen i gjennom.

Forbrent varmefolie
Her var det branntilløp i gulv forårsaket av varmefolie. Foto: Elsikkerhet Norge

 Følg dokumentasjon/bruksanvisning uansett gulvvarmeelement du har valgt.