Sammen for trygghet

Elsikkerhetsingeniør Lisa Andersen reiser daglig rundt i hjem og arbeidsplasser for å sikre at det elektriske anlegget er trygt å bruke. Hennes mål for hvert eneste tilsyn er en positiv og lærerik opplevelse for begge parter.

For en tid tilbake kom Lisa hjem til en barnefamilie. Det hun fant på tilsynet var helt utrolig. Den unge barnefamilien hadde nettopp kjøpt boligen og den var full av feil! Der bodde barnefamilien helt uvitende i en brannbombe. Med hjelp fra Lisa fikk de hevet kjøpet.

Jeg skal ha minst ett smil fra kunden før jeg forlater stedet!

Lisa Andersen, elsikkerhetsingeniør som hver dag oppdager potensielle brannbomber. Det er ingen tvil om at hun har reddet mange liv.

Lisa forteller at jobben som elsikkerhetsingeniør gir henne stor arbeidsglede. Hun bidrar til at arbeidstakere, virksomheter og privatpersoner blir mer bevisste på god elsikkerhet. Ofte kommer hun tilbake etter å ha vært på tilsyn, og ser at feilene er utbedret. Da ser hun at dette fungerer. Da jobber vi sammen for trygghet.

Bilde viser dårlig koblingspunkter i sikringsskap som potensiell brannbombe funnet under tilsyn
Eksempel på potensiell brannbombe funnet på tilsynsbesøk.

Selv om jeg er den som finner feil som kan koste penger å rette opp i, opplever jeg at folk blir takknemlige fordi de da får et tryggere hjem eller arbeidsplass.

Lisa Andersen, elsikkerhetsingeniør og "superhelt"
Bilde av elsikkerhetsingeniør Lisa Andersen