Beskytt hjemmet fra lynskader

Det kan bli store skader etter torden og lyn. Her er de viktigste rådene du bør følge!

  • Trekk ut støpselet fra kontakten til TV, kjøleskap, PCer, spillkonsoller, bredbåndsroutere, modemer og annen finelektronikk.
  • Beskytt det elektriske anlegg med grovvern. Siden 2010 er det krav om overspenningsvern i alle boliger (ikke tilbakevirkende kraft).
  • Monter finvern på utstyr du ønsker å beskytte. Finvernet beskytter mot siste rest overspenninger som overspenningsvernet i sikringsskapet kan slippe gjennom.

Siden 2010 har det vært påbudt med montering av overspenningsvern i alle nye boliger og ved større renoveringer av det elektriske anlegget hjemme. Et overspenningsvern (grovvern) i sikringsskapet er den beste beskyttelsen mot store spenningsendringer når det lyner og tordner. Finvern kan settes i kontaktene, men har liten eller ingen effekt uten at grovvernet er på plass.

Dette kan elektrikeren gjøre for deg

Å montere overspenningsvern er en jobb for elektrikeren. Et overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget og reduserer risikoen for at det elektriske utstyret du har tilkoblet skal bli skadet pga. overspenning ("elektriske fenomener").

Dersom du etter lyn og torden opplever at det kan være lamper som blafrer, sikringer som går ofte eller misfarging på ledninger eller vegg der det er skjult elektrisk anlegg, bør du kontakte en elektriker for gjennomgang av det elektriske anlegget. Det kan da tyde på at det er skjulte skader som kan føre til brann.