All informasjon om elsikkerhet

Elsikkerhetsportalen har samlet all informasjon om elsikkerhet på ett sted. Den holdes oppdatert og korrekt til enhver tid. Dermed kan Det lokale eltilsyn drive mer effektivt og bedre informasjonsarbeidet, samtidig som de sparer både tid og ressurser.

Kontaktinformasjon

Her finner du vår kontaktinformasjon.

Bildebase

Vi har en stor bildebase som kan benyttes helt gratis.

Informasjonskrav

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap utarbeider instruks for Det lokale eltilsyn (DLE) hos alle landets nettselskaper hvert år.

Bilde av hånd som kjenner om sikringene er unormalt varme

Brannstatistikk

Kunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører derfor brannstatistikk basert på innrapportering fra brannvesen og politi.

Bilde viser full brann i bygning

Nyhetsbladet Elsikkerhet

Her finner du digitale utgaver av nyhetsbladet Elsikkerhet.

Gå til siden
Bilde viser en rekke av Nyhetsbladet Elsikkerhet