All informasjon om elsikkerhet

Elsikkerhetsportalen har samlet all informasjon om elsikkerhet på ett sted. Den holdes oppdatert og korrekt til enhver tid. Dermed kan Det lokale eltilsyn drive mer effektivt og bedre informasjonsarbeidet, samtidig som de sparer både tid og ressurser.

Kontaktinformasjon

Ønsker du din egen elsikkerhetsportal? Er du journalist eller ønsker informasjon om elsikkerhet?
Send oss e-post portalen@elsikkerhetnorge.no

Bildebase

Det er gratis å bruke bildene i vårt bildegalleri, men Elsikkerhetsportalen skal krediteres. Du må registrere deg som bruker for å få lastet ned bilder. Vannmerket blir borte når bildene lastes ned.

Gå til bildebasen

Informasjonskrav

DLE skal gi god og tilpasset elsikkerhetsinformasjon ved alle typer tilsyn og henvendelser. DSB fremhever behovet for forebyggende informasjon for å bidra til økt el- og brannsikkerhet hos folk flest. Det er en ressurskrevende informasjonsjobb å bygge opp og vedlikehold relevant og korrekt elsikkerhetsinformasjon. Mange nettselskaper velger å anskaffe seg egen elsikkerhetsportal for å få oppdatert nettbasert elsikkerhetsinformasjon. Alle nettselskaper har anledning til å bestille egen elsikkerhetsportal for å sikre relevant og oppdatert informasjon til sine nettkunder. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud og/eller presentasjon av Elsikkerhetsportalen.

Bilde av hånd som kjenner om sikringene er unormalt varme

Brannstatistikk

Kunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører derfor brannstatistikk basert på innrapportering fra brannvesen og politi.

Bilde viser full brann i bygning

Nyhetsbladet Elsikkerhet

Her finner du digitale utgaver av nyhetsbladet Elsikkerhet.

Gå til siden
Bilde viser en rekke av Nyhetsbladet Elsikkerhet