Hva kan du gjøre selv av elektriske arbeider?

Svaret er "forsvinnende lite". Som ufaglært kan du kun utføre "mindre arbeider" på elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Hva du kan gjøre selv, er beskrevet i regelverket. Alt annet arbeid må du overlate til registrert i Elvirksomhetsregisteret.

Snarveier

Hvorfor kan du kjøpe, men ikke montere?

Selv om elmateriell kan kjøpes av hvem som helst, er det kun registrerte virksomheter som kan installere materiellet.

"Mindre arbeider" er følgende:

  1. Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
  2. Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel (dvs. ikke inngår i fast installasjon).
  3. Koble til/skifte topolede støpsler t.o.m. 25A, med og uten jording
  4. Koble til/skifte topolede skjøte- og apparatkontakter t.o.m. 16A, med og uten jording.
  5. Koble til/reparere bordlamper, lampetter etc. med bevegelige ledninger, inkl. ledningsbrytere.
  6. Koble til/skifte lamper med takkrok elign., og koblet til kroneklemme ("sukkerbit").

Forutsetning om kunnskap

Selv om det er enkelte ting du kan gjøre selv, forutsetter det at du har kunnskap.

Bildet viser et åpent jordet støpsel