Lading av elbil

Du må regne med utgifter til elektriker når du skal kjøpe ladbar bil. Det gir trygg lading der du kan unngå jordfeilproblemer og brann. Vanlig stikkontakt og skjøteledning er ikke egnet for lading!

Snarveier

Hjemmelading

Skal du lade elbilen din hjemme, må det installeres en ladestasjon.

Ladeboks i garasje på vegg

Lademetoder

Lademetoder deler vi gjerne inn i fire forskjellige Modes.

Brann i ladbare biler

Batteriene i elbiler veldig effektive, men også svært brannfarlige.