Tavlebyggere

I prosessen med bestilling, produksjon og tilkobling av slike ferdigproduserte tavler, er det viktig at både tavlebygger og installatør har nødvendig kompetanse slik at tavlen egner seg til bruk på det aktuelle installasjonsstedet. Tavleprodusenter har imidlertid ingen registreringsplikt i Elvirksomhetsregisteret.

Snarveier

Myndighetsansvar

En elektrisk fordelingstavle, som leveres ferdig fra produsent med innmontert utstyr, anses som et elektrisk utstyr og skal derfor tilfredsstille kravene i forskrift om elektrisk utstyr (FEU). Alle fordelingstavler skal være utført i samsvar med NEK EN 61439.

Kompetansekrav

​Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr (FEK) er ikke gjeldene for de som bygger fordelingstavler. Det er dermed ingen formelle krav til kompetanse for de som skal produsere fordelingstavler. Det er likevel en forutsetning at arbeidstakerne har den nødvendige kompetansen til å utføre sine arbeidsoppgaver.