NEK 400:2022 er klar!

NEK 400 er revidert og gjelder fra 1. juli 2022. Ny teknologi og det grønne skiftet er noe av det som preger den nye utgaven. Det betyr bl.a. oppdatering av kravene til solcelleanlegg og lading av elbil.

Slutt på lading av elbil i vanlig stikkontakt (schuko)

En riktig installert ladestasjon er en mye sikrere ladeløsning enn en stikkontakt. Den tåler mer strøm og ladestasjoner har mange ekstra sikkerhetsfunksjoner som gjør ladingen tryggere.

Tidligere anbefalte vi ikke lading med vanlig stikkontakt (mode 1 og 2), men fra 1. juli 2022 må du få installert ladestasjon (mode 3) om du skal lade bilen din hjemme. Det gjør ladingen tryggere. Heller ikke industrikontakter er godt nok lenger. Les mer om lading av bil.

Norge har et (IT) hvor det kan være utfordrende for laderne å oppdage om det er jording eller ei. Dermed kan ladingen stoppe om alt er i orden, eller fortsette når den absolutt ikke burde det. Det kan føre til varmgang, og i verste fall føre til brann. Derfor blir det nå tryggere for deg å lade bilen hjemme!

Forbedringen i NEK 400:2022 gjelder for nye installasjoner og utvidelser. Det betyr at hvis du har fått lagt opp ladeinstallasjon etter tidligere versjoner av normen, er dette fortsatt greit å bruke. Vi anbefaler imidlertid alltid bruk av ladeboks.

NEK 400 oppdateres hvert fjerde år. Standardene spesifiserer elsikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg. Alle som foretar prosjektering, utførelse eller vedlikehold av elektriske lavspenningsinstallasjoner må forholde seg til NEK 400.

Den nye utgaven inneholder blant annet nyheter og endringer i:

 • Områder som inneholder badekar og/eller dusj.
 • Elektriske installasjoner i boliger, leiligheter og fritidsboliger.
 • Campingplass og marina.
 • Landbruksinstallasjoner.
 • Batteriinstallasjoner.
 • Medisinske områder.
 • Nødstrømforsyning.

NEK400:2022 blir gjeldende fra 1. juli. For å gi bransjen noe tid til å ta den nye normen i bruk, har DSB vedtatt overgangsregler for utfasing av 2018-utgaven av normen.

 1. NEK 400:2022 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2022.
 2. NEK 400:2018 kan også benyttes for prosjektering ut 2022.
 3. Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2018 må utføres og ferdigstilles innen utgangen av 2023.
 4. For store eller spesielle prosjekter kan det søkes DSB om dispensasjon fra kravet i forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg (feil) § 10 om at siste utgave av NEK 400 skal benyttes. Begrunnelsen i søknad om dispensasjon må inneholde en oversikt over forhold i NEK 400:2022 prosjekteringen, og/eller utførelsen, ikke vil tilfredsstille uten at det medfører urimelig store konsekvenser for prosjektet. Søknaden må også inneholde en vurdering av hvilke konsekvenser det vil medføre dersom søker skal følge ny utgave av NEK 400. Mer informasjon om dette, gå til DSB.

DSB forventer at den reviderte utgaven av normen vil bli tatt i bruk raskt fordi den inneholder mange nye løsninger og forenklinger. Ikke minst gjelder dette for installasjon av ladesystemer for elbiler, solcelleinstallasjoner og batteri-installasjoner.