Brannfri camping!

Ta vare på elsikkerheten på campingplassen!

Årlig er det rundt 45 branner på campingplasser, melder Norsk brannvernforening. DLE forteller om svak internkontroll og for dårlig dokumentasjon av anlegg i spikertelt.

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket. Det er ditt ansvar at anlegg og utstyr brukes som forutsatt.

Krav som stilles på campingplass er bla.:

  • Stikkontakten du kobler campingvogna til, skal være utstyrt med jordfeilbryter.
  • Stikkontakten skal ha eget overstrømsvern. Det betyr at det skal være en sikring per campingvogn, normalt 16A.
  • Tilkobling skal være oppstilt så nær campingvogna som praktisk mulig. Dette for å unngå bruk av skjøteledninger. Kravet sier også at den ikke kan stå lenger enn 10 meter unna.
  • 1 stikkontakt skal kun forsyne 1 fritidskjøretøy/campingvogn.

Det som ofte kan gå galt er tilkoblingen til strøm på campingplassen. Når du ankommer en ny campingplass, må du lese regler for tilkobling og bruk av strøm nøye.

To funn på campingplass. Foto: Elsikkerhet Norge