Kontakt DLE

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet. DLE er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE er administrativt og økonomisk underlagt Lnett i vårt forsyningsområde. Det er DLE som sørger for at de lovpålagte tilsynene blir gjennomført. Ønsker du informasjon om elsikkerhet eller har du spørsmål om tilsyn, kontroller eller tilsynsrapporter, kontakter du oss.

Lnett AS
Postboks 8124, 4069 Stavanger
Besøksadresse: Gamle Ålgårdsveien 80, Sandnes

E-post: dle@l-nett.no
Telefon: +47 51 90 80 10