Lading av elbil

Du må regne med utgifter til elektriker når du skal kjøpe ladbar bil. Det gir trygg lading, kan gi mer fart i ladingen og ikke minst unngå jordfeilproblemer og brann.

Snarveier

Lademetoder

Lademetoder deler vi gjerne inn i fire forskjellige Modes.

Hjemmelading

Skal du lade elbilen din hjemme, bør du tilrettelegge for trygg elbillading.

Brann i ladbare biler

Batteriene i elbiler veldig effektive, men også svært brannfarlige.