Egenkontroll

Hensikten med egenkontroll av det elektriske anlegget og utstyr, er å oppdage feil så tidlig som mulig.

Sjekk hvor elsikkert hjemmet ditt er, og ta vår nettbaserte egenkontroll. Fant du alvorlige feil, må du rette opp i disse. Elektriker som kan utbedre feil, finner du i Elvirksomhetsregisteret.

Utbedring av feil og mangler

Skulle du finne feil og mangler, må du kontakte en elektriker som tar seg av det. Du finner elektrikere som har lov til å arbeide på ditt elektriske anlegg i myndighetenes register; Elvirksomhetsregisteret.

Gå til Elvirksomhetsregisteret