Lading av elbil

Du må regne med utgifter til elektriker når du skal kjøpe ladbar bil. Det gir trygg lading der du kan unngå jordfeilproblemer og brann. Vanlig stikkontakt og skjøteledning er ikke egnet for lading!

Snarveier

Til informasjon:
14. mars 2023 bestemte svenske Elsäkerhetsverket at det innføres salgsforbud for modellene Easee Home og Easee Charge. Dette inkluderer også krav om at produsenten iverksettes tiltak på allerede installerte ladebokser.  Bakgrunnen er i hovedsak at ladeboksene mangler jordfeilbryterløsning og DC-beskyttelse som oppfyller kravene i produktstandardene. Produsenten har brukt en elektronisk løsning i stedet for elektromekanisk som standardene krever. I utgangspunktet vil avgjørelsen i Sverige også være gjeldene i andre EU og EØS land, herunder Norge.  

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført egne undersøkelser. De besluttet ikke å protestere mot Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken. Easee har ikke i tilstrekkelig grad dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene. Les mer om Nkoms konklusjon. Nkom vil ikke komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort. Det er pågående rettsprosess i Sverige. Se her for spørsmål fra forbrukere og svar fra Nkom.

Hjemmelading

Skal du lade elbilen din hjemme, må det installeres en ladestasjon.

Ladeboks i garasje på vegg

Lademetoder

Lademetoder deler vi gjerne inn i fire forskjellige Modes.

Brann i ladbare biler

Batteriene i elbiler veldig effektive, men også svært brannfarlige.