Kontakt sakkyndig selskap

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet. DLE er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE er økonomisk og administrativt underlagt BKK AS i vårt forsyningsområde. Det er DLE som sørger for at de lovpålagte tilsynene blir gjennomført. BKK har engasjert sakkyndig kontrollselskap til bistand for vår kontrollvirksomhet i våre områder. Trenger du informasjon om elsikkerhet eller har du spørsmål om tilsyn, kontroller eller tilsynsrapporter, kan du derfor kontakte det sakkyndige selskapet.

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) i BKK AS
Postboks 7050, 5020 Bergen

E-post: dle@bkk.no
Telefon: +47 55 12 93 32

Kontakt sakkyndig selskap

Eviny Elsikkerhet AS
Postboks 7050, 5020 Bergen
E-post: elsikkerhet@eviny.no
Telefon: +47 55 12 95 00