Installasjon i egen bolig

I enkelte tilfeller kan du som elektrofagarbeider foreta arbeider på det elektriske anlegget hjemme hos deg selv, eller i din egen fritidsbolig. Før du begynner med dette, må du imidlertid være sikker på at du har de rette kvalifikasjonene. Med egen bolig menes i dette tilfellet der du har din faste bopel. Med egen fritidsbolig menes fritidsbolig som du eier og som ikke hovedsakelig benyttes til utleie.

Snarveier

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskravene finner vi i «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek)». Denne forskriften har erstattet tidligere forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (frv) og forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE).

Paragraftegn

Spesifisering faglig ansvarlig og utfører

Det skal alltid være en person som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg. Dette gjelder også når du skal utføre arbeid på det elektriske anlegget hjemme eller i din fritidsbolig.

Elektriker kobler kontakt

Hva med andre fagbrev?

Det stilles ofte spørsmål om automatikere, energimontører, heismontører, tavlemontører, telekommunikasjonsmontører, togelektrikere, skipselektrikere eller personer med andre type fagbrev kan foreta installasjon i egen bolig og fritidsbolig.

Bilde viser en eldre mann som illustrer en faglig ansvarlig i virksomheten

Samsvarserklæring og dokumentasjon

Når du skal foreta installasjonsarbeider i egen bolig eller fritidsbolig, plikter du som beskrevet ovenfor å ivareta de oppgavene som ligger til faglig ansvarlig. Dette innebærer blant annet at du må sikre at prosjektering, utførelse, sluttkontroll og dokumentasjon utføres i tråd med regelverket.

Les om samsvarserklæring
Illustrasjon av blid og trygg student