Farlige elektriske produkter

Det hender at det oppdages feil på elektriske produkter som kan være farlig å bruke. Det kan være risiko for brann eller elektrisk støt/strømgjennomgang (berøringsfare). Ofte tilbakekalles disse produktene fra markedet uten at informasjonen når ut til alle forbrukere. Derfor har vi laget denne oversikten og anbefaler deg å sjekke om du har noen av disse produktene hjemme.

Kategorier

Belysning

Piaggios Vespa-lampe fra RGE AB ilegges omsetningsforbud fra Elsäkerhetsverket pga. berøringsfare (16.12.22)

Lysstripe LED solgt online oppfyller ikke krav og kan medføre fare for elektrisk støt. (10.12.2022)

Lampe utformet som liggende hjort med LEDbelysning og knappcellebatteri solgt hos Nille, kan kortslutte og medføre brann og personskade. (24.11.22)

 

Se flere farlige belysningsprodukter

Ladere og batterier

Se flere farlige ladere, batterier ol.
Bilde viser nettbrett og mobil til lading

Husholdningsapparater

Se flere farlige husholdningsapparater

Varmeovner

Se flere farlige oppvarmingsprodukter