Livsfarlig hobbyelektriker

Tenker du det er lurt å fikse på det elektriske anlegget selv? Det er det ikke. Det blir fort både dyrt og farlig!
– Ulovlig arbeid er et stort problem, mener brannetterforsker Lars Petter Johansen. Han jobber målrettet for å avdekke og stoppe ulovlig arbeid. Det gjelder også når ufaglærte leker hobbyelektriker!

Johansen forteller om en hendelse som godt illustrerer faren og kostnaden ved å "leke hobbyelektriker".

Det var tidlig om morgenen. Far hadde dratt av gårde på jobb, mor var i første etasje mens den ett år gamle babyen lå og sov i andre etasje. Mor kjenner lukta av røyk og snuser seg opp til andre etasje. På soverommet til storesøster, som tilfeldigvis er hos bestemor, er det røykutvikling og mor ser at det brenner inne i veggen. Hun ringer øyeblikkelig til far, som ber henne "ta sikringene". Deretter løper hun inn til babyen som fremdeles sover. Mor forsøker å slokke brannen selv, men må gi opp og ringer 110 for hjelp. Brann- og redningsvesenet er raskt på plass, og forhindrer at huset brenner ned. Babyen blir sendt til sykehus med røykskader. Så er det tid for brannetterforskning. De finner raskt ut at dette er arbeidet til en hobbyelektriker.

Bilde viser del av barnerom etter branntilløp
Barnerommet etter slokkearbeid.
Foto: Elsikkerhet Norge

- Vi ser ofte at feil i elanlegget fører til brann. Her var det lagt opp to nye kurser fra sikringsskapet i første etasje, og opp til soverom i etasjen over. Kursene var ikke sikret med jordfeilbryter, noe som er et krav, forteller Lars Petter Johansen.

I barnerommene var det elektriske anlegget nyinstallert, og lagt opp som et skjult anlegg. Alle skjulte bokser og downlightkasser viste seg å være innkjøpt hos Biltema. Det lå skjøteledninger skjult i vegg. Brannetterforskeren fant bla. tre kabler skjøtt i koblingsboks som var helt renbrent for isolasjon og bar tydelig preg av høy varme. Skjøteklemmer og kabler i det aktuelle området hadde tydelige spor etter unaturlige strømoverganger, som følge av bruk av feil materiell. Dette er etter all sannsynlighet årsak til brannen. I tillegg til dette, fant vi flere forskriftsstridige avvik på elanlegget, som i seg selv også er meget alvorlig.

Bilde viser elmateriell fra Biltema
Elektrisk materiell var kjøpt på Biltema, og de skal kun installeres av registrert elektroinstallatør. Foto: Elsikkerhet Norge

Ligg unna det elektriske anlegget!

Når det oppstår en brann eller branntilløp, og årsaken kan knyttes til det ufaglærte elektriske arbeidet, kan det gi avkortning i erstatningsoppgjøret. Størrelsen på avkortning vil avhenge av alvorlighetsgrad. I verste fall kan det være snakk om helt bortfall av erstatning hos noen forsikringsselskap. Det finnes også eksempler på at det kan være vanskelig å tegne forsikring i etterkant av denne type hendelser.

- Branner blir alltid etterforsket av politiet, og vedkommende risikerer også en reaksjon fra myndighetene. Som oftest vil reaksjonen være i form av et forelegg. Alvorligheten i det som er gjort og konsekvensene det får, vil ofte bestemme graden av reaksjon, opplyser Johansen.

Brannetterforsker Lars Petter Johansen

Brann er den alvorligste konsekvensen av feil på elanlegget, og vil som oftest medføre fare for tap av liv, store tap av økonomiske verdier, og tap av ulike gjenstander med stor affeksjonsverdi. Skulle det verste skje, og det blir avdekket at det er utført ulovlig elektrisk arbeid, risikerer forsikringstaker blant annet en betydelig avkortning i erstatningen. Enda mer alvorlig er faren du setter deg selv og andre i. I tillegg til brannfaren kan det også oppstå jordingsfeil, som kan medføre helsefarlig spenning på vannrør og kraner i bygningen, i tillegg til økonomisk tap ved at strøm går til jord.

Basert på omsetningstall i butikker som selger elektrisk materiell til «hvem som helst», snakker vi om et stort ulovlig marked på et par milliarder kroner, forteller Lars Petter Johansen. Butikker som Biltema har lov til å selge materiellet, men de har plikt til å informere at materiellet kun kan installeres av elektroinstallatører som er registrert i Elvirksomhetsregisteret.