Unngå brann i båten

I en trang båt vil en brann få enorme konsekvenser. Derfor er det viktig å forebygge mot brann ombord, uansett om ditt elektriske båtanlegg er på 230 eller 12 volt.

  • Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres kun av fagfolk.
  • Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte.
  • Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs.
  • Sjekk det elektriske anlegget, både på 230 volt og 12 volt. Pass på at ledninger ikke er skadet.

La ikke 12-volts uttaket bli stående i kontakten! Det står da spenning i systemet og ledningen. Fukt eller en slitt ledning er nok til at det kan oppstå brann. Spesielt i båter som går i saltvann, er det viktig å bruke egnet utstyr. Saltvann leder strøm. Spruter det inn i åpne båter kan du potensielt ha en brannfelle.

Røykvarsler skal være ombord

Hvis du har båt med overnattingsmuligheter, bør du også ha en røykvarsler.

Alle båter bør ha brannslukningsapparat ombord. Redningsselskapet anbefaler et pulverapparat på minst 2kg. Større båter bør ha flere apparater. Det er viktig å huske på at brannslukningsapparater har en «best før»-dato, i tillegg til at de må snus på hvert år. – Det er viktig at alle som er ombord i båten vet hvor brannslukningsapparatet er, minner Andersen på.

Ta en elsjekk før og etter sesonger

Om våren gjøres båten klar for nok en sesong, og da er det helt perfekt å ta en elsjekk.

  • Sjekk alle elektriske koblinger og skjøter, og sørg for at alle sitter slik de skal.
  • Se godt etter at ingen ledninger eller kabler er skadet.
  • Dersom du ettermonterer utstyr, må du sjekke at hovedstrømkablene har nok kapasitet til alt utstyret på båten.
  • Kontroller trykket på brannslokkeapparatet. Sjekk datoen.
  • Sjekk at alt sikkerhetsutstyr er i orden.
  • Bytt batterier i røykvarsleren!