Tilsyn med virksomheter

Alle nettselskaper er pålagt å føre tilsyn med virksomheter innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er en del av nettselskapet og er ansvarlig for å utføre disse tilsynene.

Snarveier

Regelverket

Det er Internkontrollforskriften som er førende for revisjon av din virksomhet.

Gjennomføring av revisjon

Her finner du eksempler på noe av det som vil bli etterspurt ved en revisjon avhengig av hva slags type virksomhet dere har.

Gjennomføring av stikkprøvekontroll på elektriske anlegg

Stikkprøvekontroll innebærer at det tas stikkprøver under kontrollen, og ikke fullstendig kontroll av det komplette elektriske anlegg og alt tilkoblet utstyr.

Saksgang etter tilsynet

Etter tilsynet utferdiges rapport med eventuelle tiltak som pålegges virksomheten å utbedre.

Utsettelse av utbedringsfrist

Ved behov for å utsette fristen for eventuelle utbedringer, må virksomheten ta kontakt med DLE eller det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Behovet for utsettelse må begrunnes. Om fristen kan forlenges vil vurderes i det enkelte tilfelle, og være avhengig av alvorlighetsgraden i de feil/mangler som er funnet. Økonomiske årsaker er ikke grunnlag for forlenget utbedringsfrist.