Byggeplasser

Strømforsyning på byggeplasser er utsatt for store påkjenninger, og installasjonsforholdene varierer. Dette medfører risiko for arbeidstakere og fare for brann på grunn av skade på kabler og utstyr.

Snarveier

Egenkontroll for pluggbart utstyr

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg(fel) §9 angir at eier av det elektriske anlegget er ansvarlig for at dette til enhver tid er i henhold til forskriftens krav. Bruker er ansvarlig for at utstyr er egnet for bruk i anlegget og benyttes på sikker måte. Denne egenkontroll er til hjelp for ditt ansvar.

Gjennomfør egenkontroll

Elulykker og strømskader på byggeplasser

De fleste elulykker på byggeplasser skjer ofte fordi du eller noen andre på byggeplassen gjør noe dere ikke skulle ha gjort.

Internkontroll

I utgangspunktet er vedlikehold og valg av riktig og egnet utstyr underlagt virksomhetens internkontroll. Samtidig er dette også et spørsmål om å følge det sikkerhetsnivå som til enhver tid sette i forskrift og reviderte normer.