Slik bor studenten trygt

Sørg for at studentboligen ikke er en brannfelle. Følger du disse rådene, får du en tryggere studenttid.

 • Sørg for fungerende røykvarslere og brannslukkingsutstyr.
 • Det skal alltid (!) være minimum to rømningsveier. Øv på å bruke dem.
 • Installer komfyrvakt. Det er lett å sovne fra matlagingen.

Utrygge, blokkerte eller manglende rømningsveier er en av de største farene i mange boliger. Rømningsveiene kan enten være via to trapperom i en bygård, eller et trapperom og et rømningsvindu. Hvis vinduet er en rømningsvei, må du kunne komme deg ut uten å bruke stol eller stige.

God varsling, brannslokker og trygge rømningsveier er et must!

Dette er huseiers ansvar. Se flere punkter.

Tips til studenten for tryggere tilværelse

 • Kjøp varm nattmat på vei hjem fra byen, eller spis kald mat når du er trøtt/beruset.
 • Bruk skjøteledninger med omhu og ikke belast dem med for mange elektriske produkter.
 • Meld fra til eier om sikringer går ofte, eller hvis gamle skrusikringer blir så varme at det er ubehagelig å holde på dem.
 • Tørk ikke klær på varmeovner.
 • Bruk flyttbare varmeovner kun når du er våken og hjemme, og ikke bruk skjøteledning til den!
 • Test røykvarslere og sjekk brannslokkingsutstyr jevnlig. Hold rømningsveier frie!
 • Gi beskjed til huseier straks det oppdages noe feil.

Har du rom/hybel i gammelt hus?

Eldre boliger har ofte bare én strømkurs til hybelen, og den er beregnet til belysning. Du har sannsynligvis både mobiltelefon, platespiller, spillkonsoll, tv, musikkanlegg og elsparkesykkel.. Strømforbruket ditt vil kjapt overstige kapasiteten til det elektriske anlegget. Det kan føre til overbelastning og varmgang.

Bachelor- og masteroppgaver lever farlig tilkoblet gamle elektriske anlegg. I beste fall kan kortslutning ødelegge utstyret, og i verste fall forårsake dødsbrann.

Opplever du at huseier ikke oppfyller sine plikter når det gjelder sikkerhet, kan du melde fra til brannvesenet som kan foreta en gratis inspeksjon. De vil også ta saken videre hvis boligen ikke oppfyller kravene.

Huseiers ansvar

 • At det er tilstrekkelig med røykvarslere.
 • At det er tilstrekkelig og hensiktsmessig med brannslokkingsutstyr i boligen.
 • At boligen har rømningsveier etter gjeldende lover.
 • At det elektriske anlegget er fagmessig utført og ikke koblet av ufaglærte.

(saken fortsetter under bilde)

Bruk aldri skjøteledning til vaskemaskin eller andre hvitevarer. Heller ikke til varmeovner.

Varsling, brannslukkeutstyr, rømningsveier

Røykvarsleren monteres på høyeste punkt i taket, og minimum en halv meter fra veggen. Du må ha minimum en røykvarsler i hver etasje. Sørg for at de(n) plasseres slik at de(n) kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, ganger og soverom. Har du vaskerom, bør også røykvarsler plasseres der. Seriekoblete røykvarslere er lurt.

Brannslukningsutstyret må være lett tilgjengelig, enten du har pulverslukker eller skumslukker. Et brannteppe er greit å ha i nærheten når du lager mat. Kravet er at det er minimum ett brannslukkemiddel tilgjengelig i hjemmet ditt. På studentboligen kan det være hensiktsmessig med brannslukkeapparat.

Utrygge, blokkerte eller manglende rømningsveier er en av de største farene i mange boliger. Sørg for at det finnes minimum to rømningsveier. Rømningsveier kan enten være via to trapperom i for eksempel en bygård, eller et trapperom og et rømningsvindu. Hvis vinduet er en rømningsvei må du kunne komme ut uten å bruke stol eller stige!