10 år med folkeopplysning

Elsikkerhet Norge AS lanserte Elsikkerhetsportalen på DLE-konferansen 12. september 2013. Dere som var til stede, husker sikkert seansen på scenen da portalen gikk live på lufta!

Det var Are Koppang, daværende direktør i Elsikkerhet Norge og Even Blakstad, tidligere markedssjef som spilte ut hendelsesforløpet fram til lansering. Det var de to som hadde ideen med å samle all informasjon på ett sted, som var etterspurt i hele bransjen.

Leserne skulle også være sikker på at det som stod på Elsikkerhetsportalen, var korrekt og oppdatert informasjon. Det krevde dedikerte ressurser til oppgaven.

Veien til Kristine Aarvold i DSB var kort og responsen god! Eidsiva Nett med Arne Hovde og Hafslund Nett med Frode Remvang var også med fra første stund, og vips var arbeidet i gang.

Det var en god start å ha de to største nettselskapene med på laget i tillegg til DSB. Mange bidro til det første innholdet, teknisk løsning ble utviklet og kommunikasjonskonsept ble virkeliggjort gjennom spreke farger og bildevalg. Det ble kjøpt teknisk løsning og kommunikasjonstjenester fra lokale virksomheter i Hamar og Ringsaker.

En iherdig jobbinnsats fra mange sørget for at lanseringsdatoen ble holdt og Elsikkerhetsportalen var på lufta 12. september 2013.

Involverte aktører var fornøyd med resultatet!

1. mars 2014 ble Mona Cicilie Stormoen ansatt som leder av seksjon informasjonstjenester i Elsikkerhet Norge AS. Hun kom fra byrået som hadde utviklet kommunikasjonskonseptet og var i tillegg den som hadde lagt alt inn og bygget opp portalen. Med andre ord, hun var allerede godt kjent med innholdet og den tekniske løsningen.

Trond Tollefsen i Elsikkerhet Norge AS bidro som faglig redaktør og sørget for at innholdet var korrekt. Det ble satset på utvikling og nye produkter fra start.

Det første Mona startet med, utover å få på plass flere kunder, var å utvide portalen med eget undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget har blitt utvidet og blir oppdatert før oppstart av nytt skoleår. Senere (2017) ble det også utviklet VR-løsning som flere nettselskaper bruker i sin undervisning. Elsikkerhetsportalen var også til stede på Facebook og Twitter fra første dag.

I 2016 ble Pernille Bjørnstad ansatt som webredaktør med spesielt ansvar for satsingen i sosiale medier. Vi fikk bl.a. adventskalender og ble kjent med hele familien Bjørnstad i jakten på god elsikkerhet.

I dag er det Maren og Mona (bildet under) som utgjør redaksjonen i Elsikkerhetsportalen. Det var i sterk konkurranse at Maren Wadet Lund ble valgt ut som vår innholdsprodusent fra 2021. Hun bidrar kreativt til elsikkerhetsformidling i alle våre kanaler. Maren har også skissert ut «det neste store» som kommer fra portalen. Det vil dere få høre mer om i løpet av det neste året.

Fra å bruke oppsiktsvekkende farger og damer i kommunikasjonen, har det dreid over til humor som verktøy. Det har likevel alltid vært viktig for Elsikkerhetsportalen å opptre som en troverdig og seriøs formidler av elsikkerhet. Den balansegangen tør vi påstå vi har klart. Vi er på tredje versjon av Elsikkerhetsportalen nå. Den første var bygget opp som en nettavis, den andre som og den tredje som en kilde for informasjon. Nå har vi funnet den rette formen, men har hatt utfordringer med besøksstatistikk fra siste versjon. Den er fremdeles ikke helt på plass for alle portaler, dessverre.

I begynnelsen var det «morportalen» og fire døtre. Gjennom de siste ti år har det skjedd mye i nettbransjen med mange fusjoner og navneendringer. I dag er søskenflokken blitt utvidet fra fire til 25. Den pågående salgsvirksomheten ble satt til side for noen år tilbake, og flere nettselskaper kommer "av seg selv". Fokuset er fremdeles å tilby god, korrekt og oppdatert elsikkerhetsinformasjon i tillegg til andre «byråtjenester» til nettselskapene. Det gjør vi hver eneste dag fra redaksjonen på Hamar.

10 år gikk fort. Takk for at vi har fått følge tiden sammen med dere. Vi vil gjerne ha følge av dere og enda flere framover!