Elsikkerhet for hjemmetjenesten

Eldre er en risikogruppe og er en prioritert gruppe for forebyggende arbeid innen elsikkerhet. Det lokale eltilsyn (DLE) skal gi tilbud om tilpasset elsikkerhetsinformasjon til hjemmetjenesten innen sitt forsyningsområde.

Eldre er i risikogruppen

Statistikken viser at eldre og pleietrengende er risikogrupper når det gjelder omkomne i brann. Med risikogrupper for brann siktes det til personer som har økt risiko for å starte en brann og/eller har problemer med å handle raskt nok og evakuere ved egen hjelp.

Kontakt DLE

Det lokale eltilsyn (DLE) skal aktivt og kostnadsfritt, tilby forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhet.