Informasjonsarbeid

Det lokale eltilsyn skal tilby informasjon og råd til nettselskapets kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker med elektrisk årsak.

Snarveier

Installatørmøter

Det lokale eltilsyn skal arrangere minst ett årlig informasjonsmøte for alle registrerte elvirksomheter i sitt forsyningsområde. Møtene er en arena hvor elvirksomhetene kan løfte inn problemstillinger, og der DLE formidler informasjon fra nettselskapet.

Montørmøter

Instruksen fra DSB krever at DLE skal drive aktivt informasjons- og påvirkningsarbeid til montører. DLE skal avholde årlig informasjonsmøte for elektromontørene i 10 prosent av virksomhetene i forsyningsområdet. Målet med montørmøter er å redusere antall feil ved nyanlegg.

Skoleundervisning

Barn og unge er lett mottagelige for ny informasjon og læring. De er ikke preget av erfaringer og holdninger vi ofte møter hos voksne, ”det går jo stort sett bra”. Informasjon om elsikkerhet bør derfor formidles til barn allerede fra barneskolealder.

Andre målgrupper for informasjon

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) skal aktivt, og kostnadsfritt, tilby forebyggende informasjon for å bidra til økt elsikkerhet hos folk flest.  Ta kontakt med ditt DLE hvis din organisasjon ønsker besøk fra eltilsynet.