Dette må du vite om elanlegget

Et elektrisk anlegg består av ledninger, koblingsbokser, stikkontakter, sikringer, sikringsskap mm. Dette kalles «installasjonsmateriell» på fagspråket. Hvis det slurves med vedlikeholdet av dette, kan det føre til varmgang som utgjør en brannfare. Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden.

Snarveier

Sikringsskapet

Her kan du lære om sikringsskapet, selve hjertet av ditt elektriske anlegg.

Gå til siden
Sikringsskap med automatsikringer

Jording

Jording er viktig for å forhindre at mennesker og dyr får skader på grunn av strøm som kommer på avveie. Her kan du få mer informasjon om jording.

Gå til siden

Finn elektriker

Skal du utføre elektriske arbeider, trenger du en godkjent elektriker. Det finner du i DSBs Elvirksomhetsregister.

Gå til siden

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring er din garanti på at det elektriske arbeidet som er gjennomført er gjort i henhold til gjeldene sikkerhetskrav.

Gå til siden

Ulovlig arbeid

Det er svært lite du har lov til å gjøre selv når det kommer til elektrisk arbeid. Det er dessuten kun godkjente elektrikere som har lov til å utføre elektrisk arbeid.

Gå til siden
Bilde viser annonsert ufaglært

Elkontroll

Jevnlig sjekk av ditt elektriske anlegg og utstyr gjør hverdagen tryggere for deg.

Gå til siden
Bilde viser elkontrollør i arbeid

Hva kan ufaglært gjøre selv?

Som ufaglært kan du kun utføre mindre elektriske arbeider. Her kan du se hva du kan gjøre selv og hva du trenger faglærte til å gjøre.

Gå til siden
Bildet viser et åpent jordet støpsel

Egenkontroll

Det er mye du kan gjøre selv! Vi gir deg tips til hva du skal se etter får å gjøre hjemmet ditt mer elsikkert.

Gå til siden
Bilde av hånd som kjenner om sikringene er unormalt varme