Regelverket

Prosjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer.

Snarveier

Lover

Innen elsikkerhetsområdet er det Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (Eltilsynsloven) som ligger til grunn for de sentrale delene av regelverket. Den kommer også til anvendelse for tilsyn med etterlevelsen av regelverket. Nedenunder er en beskrivelse av relevante lover.

Forskrifter

Forskriftene inneholder utfyllende regler for hvordan bestemmelsene i loven skal oppnås. En forskrift kan igjen ha tilhørende veiledning som utdyper reglene i forskriften.

Normer og standarder

Forskriftene innen elsikkerhetsområdet viser ofte til normer som beskriver hvordan kravene i forskriften kan oppfylles. Forskriftene med veiledning, og de normene det vises til, viser samlet sett til det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Det er derfor viktig at alle som utfører arbeid tilknyttet elektrisk anlegg og utstyr er godt kjent med normene.