Brannfri camping!

Sommeren er brannsesong på campingplassen! Ta vare på elsikkerheten!

Årlig er det rundt 45 branner på campingplasser, melder Norsk brannvernforening. DLE forteller om svak internkontroll og for dårlig dokumentasjon av anlegg i spikertelt.

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket. Det er ditt ansvar at anlegg og utstyr brukes som forutsatt.

Krav som stilles på campingplass er bla.:

  • Stikkontakten du kobler campingvogna til, skal være utstyrt med jordfeilbryter.
  • Stikkontakten skal ha eget overstrømsvern. Det betyr at det skal være en sikring per campingvogn, normalt 16A.
  • Tilkobling skal være oppstilt så nær campingvogna som praktisk mulig. Dette for å unngå bruk av skjøteledninger. Kravet sier også at den ikke kan stå lenger enn 10 meter unna.
  • 1 stikkontakt skal kun forsyne 1 fritidskjøretøy/campingvogn.

Det som ofte kan gå galt er tilkoblingen til strøm på campingplassen. Når du ankommer en ny campingplass, må du lese regler for tilkobling og bruk av strøm nøye.

Saken fortsetter under bildet.

To funn på campingplass. Foto: Elsikkerhet Norge

Når det brenner

Alle campingvogner og bobiler skal ha brannslokkingsutstyr. . De bør også være utstyrt med røykvarslere. For campingvogner er dette et krav. Oppstår brannen nattestid når folk sover, er varsling en kritisk faktor! Alle som har sett campingvogner brenne, vet hvor raskt brannen utvikler seg. 

Unngå overfylte campingplasser! Hold minst 3 meter avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. Avstanden kan bidra til å begrense spredningen av brann.

Se hvor raskt en brann i campingvogn sprer seg (åpnes i YouTube).

Bruk kun tilpasset elektrisk utstyr

I campingvogna er det 12V-anlegg, og det elektriske utstyret må være tilpasset dette. Du får tak i egne radioer, ladere, kjøkkenutstyr og lignende som er tilpasset campinglivet.

Dersom du bruker elektrisk utstyr som er beregnet for anlegg med større spenning enn 12V, vil ikke dette fungere. Stikkontaktene i et 12V-anlegg er annerledes enn de vanlige stikkontaktene du har hjemme.

Det er også et 230V-anlegget som blir tilkoblet campingplassens elektriske anlegg. Derfor er det veldig viktig å påse at anlegget på campingplassen ser greit ut før du kobler til.

Nye regler kommer

Det er foreslått å forenkle reglene for brannsikkerhet på campingplasser, men departementet har utsatt de nye sikkerhetsreglene for å gi næringen bedre tid til å omstille seg. Noen av forslagene som er utsatt:

  • Begrepet campingenhet utvides, og omfatter nå alle typer campingenheter: campingvogner, husvogner/villavogner, «spikertelt», plattinger, levegger og alle «tilleggskonstruksjoner».
  • Det skal være et generelt krav om 4,0 meter avstand mellom campingenheter.
  • Største tillatte areal for campingenheter er 75 kvadratmeter.
  • Campingenheten skal ikke på noe punkt være høyere enn 3,50 meter.