Den årlige instruksen fra DSB er retningsgivende for hvordan DLE skal arbeide. Her ligger historisk arkiv av instruksene fra 2010.