Alt du må vite om jordfeil

Jordfeil kan komme og gå avhengig av hva slags utstyr som til enhver tid er i bruk, termostater som kobler ut og inn, fuktighet som varierer med temperaturer, vær og årstider osv. Dette gjør at jordfeil kan være utfordrende å lokalisere. Hvis du har mistanke om jordfeil, ta kontakt med elektriker.

Jordfeil kan i verste fall føre til brann- og/eller berøringsfare (strømstøt). Berøringsfaren er størst i våtrom fordi strømmen lett kan finne forbindelse gjennom en våt menneskekropp til jord. For å begrense skadevirkningene av en jordfeil, utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner. Best beskyttelse mot jordfeil oppnås imidlertid ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.

Dersom du får støt, eller merker at det kiler litt ved berøring av vasker, kraner eller elektriske apparater, kan dette skyldes jordfeil. Dette er i så fall alvorlig og må snarest undersøkes nærmere av en elektriker.

Test jordfeilbryteren regelmessig. Se så enkelt det er:

Hvordan og hvor kan jordfeil oppstå?

  • Metalliske deler av lamper, utstyr og apparater som ved en feil kommer i kontakt med spenningsførende deler kan føre til jordfeil.
  • Feilmontering, slitasje eller feil/skade på materiellet kan føre til jordfeil i selve anlegget.

Har du mistanke om jordfeil, bruk kun elektrikere som er registrert i myndighetenes Elvirksomhetsregister.

Hvordan beskytter du deg mot skader som følge av jordfeil?

  • For å begrense skadevirkningene av en jordfeil, utstyres elektriske anlegg med jordledninger frem til utstyr og apparater i tillegg til jording av rørsystemer og bygningskonstruksjoner.
  • Best beskyttelse mot jordfeil oppnås ved bruk av jordfeilbrytere som automatisk kobler ut strømmen ved en jordfeil.

Test av jordfeilbryteren

  1. Trykk på testknappen. Utseende og plassering av testknappen vil variere avhengig av produsenten.
  2. Jordfeilbryteren kobler ut strømmen, og hendelen på fremsiden av jordfeilbryteren faller automatisk ned.
  3. Vipp opp igjen den hendelen som falt ned, og strømmen kommer da tilbake.
  4. Dersom jordfeilbryteren ikke løser seg ut når du trykker på testknappen, er det en feil med den. Du må da kontakte elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.

Har du sikringsskap med jordfeilautomater, sitter testknappen ved hver kurs og det er denne hendelen som faller ned og kutter strømmen til hver enkelt kurs.