Julefeiring uten branntilløp

Desember er måneden med rekordmange boligbranner. De fleste av dem har elektrisk årsak og kunne vært unngått.

Dobbeltsjekk julebelysningen

Du bør sjekke at all elektrisk julepynt fungerer sånn som den skal. Koblingene inni juletrelysene kan bli dårlige over tid. Det kan føre til varmgang og i verste fall brann.

Her er noen smarte tips å følge når det gjelder elektrisk julepynt:

 • Slå alltid av julebelysning om natta og når du ikke er hjemme.
 • Plasser adventsstaker og julebelysning i god avstand fra brennbart materiale.
 • Se etter svimerker på lamper og dekorasjoner.
 • La aldri ledninger gå over dørterskler eller gjennom vinduet. Unngå at den kommer i klem eller får bruddskader.
 • Kjøp juletrebelysning av god kvalitet. Sjekk at produktet er CE-merket.
 • Benytt LED-belysning. De blir ikke like varme som tradisjonell julebelysning.
 • Bruk skjøteledning og belysning beregnet på utendørs bruk når du pynter ute (IP44)

Økt strømforbruk øker brannrisiko

Det er ikke bare julebelysning som er skyld i at desember er en «brannmåned». Det er kaldt ute, og vi skrur opp varmen. Økt strømforbruk øker brannrisikoen.

 • Sjekk støpsler og stikkontakter for varmgang (misfarget, brunsvidde merker).
 • Sjekk at sikringer, stikkontakter og koblingsbokser ikke er unormalt varme.
 • Begrens bruken av skjøteledning. Du skal aldri benytte skjøteledning til varmeovner!

Det er å anbefale jevnlig kontroll av elektriske anlegget i boligen. Det bestiller du hos en installatør fra Elvirksomhetsregisteret.

Komfyrbrann er typisk for jula, og den er superenkel å unngå!

 • Skru alltid av komfyren etter bruk, og gå ikke fra den mens maten lages.
 • Bruk ikke komfyren i beruset tilstand, eller når du er trøtt.
 • Installer komfyrvakt.
 • Fjern brannfarlig matfett fra kjøkkenvifta.
 • Ha det ryddig på og rundt platetoppen!
 • Bruk aldri vann når du skal slokke komfyrbrann. Stopp tilfanget av oksygen med brannteppe eller lokk. Slukkespray kan være et godt supplement i skapet, men den er absolutt ingen erstatning for et vanlig brannslokkingsapparat eller en husvannslange.

Tørrkoking skyldes ene og alene menneskelig svikt!

Brann- og redningsvesenet i Norge rykket ut til 3276 boligbranner i 2022. Tall fra DSB viser at 1494 av disse var branntilløp på komfyren. Det betyr at nær halvparten av brannutrykningene til boliger i fjor skyldtes komfyren.