Kulda gir økt brannfare

I Norge er det kaldt og vi bor i trehus. Det er en kombinasjon som bidrar til at det brenner mer i Norge enn i andre land. Så er det mye vi kan gjøre selv for å redusere brannfaren.

Sjekk jevnlig i sikringsskapet. Lukter det svidd eller er sikringer så varme at de er ubehagelige å berøre, bør du umiddelbart redusere strømforbruket og kontakte registrert installatør.

Det er flere boligbranner når det er lange kuldeperioder. Januar og desember er de “store” brannmånedene i Norge. Lav utetemperatur betyr høy belastning på det elektriske anlegget. Det gjelder spesielt der hovedvarmekilden er elektrisk oppvarming som varmepumpe eller panelovner.

Kombinasjonen kaldt klima og gamle elektriske anlegg kan vi gjøre noe med!

 • Oppgradere og tilpasse det elektriske anlegget til bruken.
 • Vedlikeholde elanlegget og gjennomføre elkontroll hvert femte år!
 • Bruk annen oppvarmingskilde enn elektrisitet.
 • Bruk elektriske produkter «riktig».
 • Trekke ut støpsler når apparater ikke er i bruk, og sørge for godt vedlikehold av produktene.

Har du et eldre elektrisk anlegg bør du passe ekstra godt på fra starten av kuldeperioden og to-tre uker etter. Det er da at antall branntilløp skyter i været. Når anlegget belastes hardt over lengre tid kan det framprovosere branntilløp i dårlige koblinger. Om lag 75 prosent av de som dør i brann, tilhører det vi kaller risikogrupper. Dette er eldre, rusavhengige, personer med kognitiv svikt eller nedsatt funksjonsevne. Kort sagt de som har problemer med å komme seg ut av huset når det tar fyr.

Det tar bare tre til sju minutter før et hus er overtent. Da gjelder det å komme seg raskt og trygt ut av huset.

Slik øver du på å komme deg raskt og trygt ut av en brennende bolig

 • Snakk med alle som bor sammen om hvorfor dere skal øve på brann.
 • Finn ut hva dere skal gjøre hvis det skulle begynne å brenne.
  • Redde! Sørg for å varsle de andre om at det brenner og hjelp hverandre slik at alle kommer seg ut i sikkerhet. Møt opp på avtalt møtested
  • Varsle! Ring brannvesenet på 110 så fort som mulig. Oppgi nøyaktig adresse.
  • Slokke! Lukk dører og vinduer. Er ikke brannen større enn at det er mulig å slokke den, forsøk å gjøre det med brannslokkeapparatet eller husbrannslangen.
 • Bli enige om et møtested utenfor.
 • Se om alle vet/husker hvor brannslokkeutstyre står.
 • Test ulike rømningsveier.
 • Repeter regelen: Redde. Varsle. Slokke.
 • Er det enkelt for brannvesenet å finne boligen? Lag en nødplakat.