Over 40 branner knyttet til elsparkesykler!

Det er registrert over 40 brannet knyttet til elsparkesykler i Norge siden 2019. Det viser tall fra DSB.

Seks tips for tryggere lading

  1. Under ladingen skal både batteriet og laderen ligge på flatt underlag.
  2. Laderen skal aldri tildekkes når den er tilkoblet.
  3. Koble fra laderen når ladingen er fullført.
  4. Ladingen bør skje på steder hvor det ikke finnes brennbart materiale i umiddelbar nærhet.
  5. Om vinteren er det en fordel å lade batteriet innendørs, ettersom det kan være skadelig for batteriet å lade når det er kaldt. Ha røykvarsler i rommet der ladingen skjer.
  6. Lad aldri mens du sover, eller dersom ingen er tilstede i boligen!
Bilde viser en forbrent elsparkesykkel
Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Bildet over er fra en brann i et rekkehus på Tolvsrød i Tønsberg 10. desember 2021. Den startet i eller ved en elektrisk sparkesykkel innendørs. Det opplyser Vestfold Interkommunale brannvesen etter at politiet har funnet ut hvor brannen startet. Beboeren med elsparkesykkelen fikk alvorlig brannskade, men klarte å rømme ut og varsle en nabo, som ringte nødetatene. To beboere ble reddet ut av politiet som kom først til stedet. To andre personer ble reddet ut av brannvesenets røykdykkere. Alle de seks leilighetene ble totalskadet.

Branner i elsparkesykler kan være ekspolsive og vanskelige å slukke.

Bilde viser elsparkesykkel i forsøk på slukke brann i batteri
Brannvesenet hadde problemer med å slokke den eksplosive brannen i en sparkesykkel. De måtte ty til alternative metoder. Du kan lese mer om denne saken hos TV2.no

Litiumbatterienes svakheter

Litiumbatterier finnes i mobiltelefoner, ståbrett (hoverboards), pcer og elsykler (og elbiler..) mm. De er følsomme for slag, temperaturer og overbelastning. De benyttes likevel fordi de lagrer energi best; de har høyere energitetthet enn alkaliske batterier. De har høyt energiinnhold og kan avgi brannfarlige gasser og ta fyr om de kortsluttes.

Vær alltid våken og oppmerksom når du lader dine elektriske produkter!

DSB tar grep overfor utleieselskapene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterte de største utleieaktørene, brannvesen og relevante myndigheter til møte om forebygging av brann i elsparkesykler. DSB understreker at de opplever at utleieaktørene tar brannsikkerhet på alvor, og stort sett er flinke til å ha fokus på dette.

Elsikkerhetsportalen oppfordrer privatpersoner om å gjøre det samme!