Aksjon boligbrann er nå

1. desember er røykvarslerens dag, og du skal teste alle røykvarslerne dine og bytte batterier! Med det er aksjon boligbrann i gang!

Røykvarseleren er hjemmets viktigste livredder og må testes jevnlig. Minimumskravet er at du har en røykvarsler per etasje. Det er de samme kravene som gjelder for hytter, fritidsboliger og vanlige boliger. I tillegg til fungerende røykvarslere, skal du også ha fungerende brannslokkeapparat eller brannslange. Ofte vil det være behov for flere røykvarslere, slik at varsel om brann høres godt på alle soverom. 

Det er ikke tilfeldig at røykvarslerens dag er 1. desember. Mange av boligbrannene i Norge oppstår om vinteren. Desember er statistisk sett en måned hvor det oppstår mange branner og at flest omkommer i brann. Tidlig varsling kan hindre at flere liv går tapt i brann. Derfor er røykvarsleren hjemmets viktigste livredder.

Aksjon boligbrann innledes med røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en tre-dagers landsomfattende boligkontroll. Hvert år besøker Aksjon boligbrann 30-40 000 boliger over hele landet.

Aksjon boligbrann er en årlig landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn står for den lokale gjennomføringen.

Kjør brannøvelse

Sett opp en brannøvelse ut fra hvordan du bor, og hvor mange som bor sammen. Vet alle hva de skal gjøre hvis det brenner?

Se for dere ulike scenarier: Hva om det brenner på kjøkkenet? Hva om gangen er full av røyk og dere ikke får brukt den vanlige utgangsdøren? Hva om du er alene med barna når ulykken er ute.

En brannprat og brannøvelse kan inneholde:

  • Har dere nok røykvarslere, fungerer de, og er det sannsynlig at de vekker alle som sover? Vær klar over at små barn ikke hører høyfrekvente lyder som eks. røykvarsler like godt som voksne.
  • Hvilke rømningsmuligheter finnes (vindu, brannstige m.m), og kan de brukes av alle?
  • Hvor er slokkeutstyret plassert, og hvordan brukes det?
  • Er det behov for å varsle andre ved brann?
  • Avtal en møteplass ute. Her vil dere ha oversikt om alle er kommet seg trygt ut.

Gjør gjerne brannøvelsen til en lek! Å testeslokkeutstyret bør være endel av øvelsen. Gjør det sammen med barna. Utstyret bør være på et godt synlig sted som alle i familien kjenner til.