Sjekk opp om dine eldre

Eldre over 70 år har fire til fem ganger større risiko for å omkomme i brann. Noen enkle tiltak kan gjøre det tryggere for deg og for dine eldre.

Eldre er overrepresentert i brannstatistikken. I boliger er dødshyppigheten for de over 70 år omtrent 4,5 ganger høyere enn i resten av befolkningen.

Evnen til å komme seg ut av en brennende bolig er svekket blant eldre. Bor du i sjette etasje og bruker rullator, kan det være umulig å evakuere via trappene. Det er ønskelig at eldre skal få bo hjemme lenger, men da må vi også tilrettelegge bedre for brannsikkerhet. Først og fremst kan vi gjøre tiltak som hindrer at branner oppstår.

Monter komfyrvakt

Komfyrbranner oppstår hyppig hos eldre. En komfyrvakt kan redde liv. Den skrur av strømmen til komfyren når overvåkningsenheten oppdager brannfare på platetoppen.

Bruk varmeteppe og varmeputer riktig

Det er beskrevet i bruksanvisningen hvordan varmeteppe og -puter skal brukes. Blant annet skal varmetepper ikke brettes, og du skal heller aldri legge deg på teppet. Slå av disse før du sovner! Varmetepper er beregnet på oppvarming av senga, og skal skrus av og tas vekk før du legger deg. Elektrisk varmeteppe tok fyr i senga til 97 år gamal kvinne i Årdal (nrk.no)

Bruk flyttbar varmeovn kun under oppsikt

Bruk aldri skjøteledning til varmeovner. Dekk heller ikke til ovnen eller plasser den i nærheten av brennbart materiale.

Monter tidsur på termostatstyrt elektrisk utstyr

Kaffetrakter, vannkoker, brødrister etc. er utsatt for potensiell feil i termostatstyring, og kan bli overopphetet. Derfor er det lurt å montere tidsur som automatisk kobler ut strømtilførsel eller trekke ut støpsel etter bruk.

Sjekk at røykvarsler fungerer og kan høres overalt i boligen.

Tidlig varsling kan redde flere liv. Følg kravene om antall røykvarslere i boligen, test dem regelmessig og bytt batteri ved behov. Sjekk også jevnlig at slokkeutstyret er i orden og ikke utgått på dato.

Ha frie rømningsveier

Det må minimum være én rømningsvei som fører direkte ut. Vi anbefaler alle å ha brannøvelse hjemme et par ganger i året. Pass på at ingenting blokkerer rømningsveien og at den eldre klarer å ta seg ut på egen hånd.

Ta en sjekk av boligen neste gang du er på besøk

Ta en rask sjekk hjemme hos dine kjære neste gang du er på besøk. Vi har en digital egenkontroll som du kan benytte!

Gå til egenkontroll