Sjekk varmtvannsberederen

Ved tilsyn av elektrisk utstyr og elektrisk anlegg, oppdages varmgang i støpsel/stikkontakt for varmtvannsberedere. Det har også vært relativt mange tilfeller av branntilløp.

  • Kjenn om støpsel og stikkontakt er unormalt varme.
  • Trekk ut støpsel og se om det er misfarget/brune merker rundt pinnene på støpselet og/eller rundt hullene i stikkontaktene. Dette er tydelig tegn på brannfare. Sett da ikke inn støpselet igjen, men ring elektriker!
  • Ta en titt bak dekselet på varmtvannsberederen og sjekk at ledningene ikke er brente eller misfargede. NB! Før du tar av dekselet, må du sørge for at varmtvannsberederen er strømløs! (trekk ut støpselet eller ta sikringen på kurs ved fast tilkobling)

Vårt tips for å sikre deg mot varmgang på stikkontakt og støpsel, er å få en elektriker til å sørge for at berederen blir fast tilkoblet det elektriske anlegget med en bryter i stedet for at berederen er koblet til gjennom stikkontakt og støpsel. Det reduserer risikoen for dårlig kontakt og varmgang. I de aller fleste nyere boliger vil varmtvannsberederen ha en slik fast tilkobling.

Har du fremdeles en Oso Hotwater som er tilbakekalt?

​Varmtvannsberedere er involvert i stadig flere branner og branntilløp. Etter at OSO Hotwater AS oppdaget feil i sine beredere, har det vært spesielt mange tilfeller. Det er en risiko for overoppheting i den elektriske tilkoblingen på tusenvis av OSO sine varmtvannsberedere produsert i perioden 2009-2011.

Det viser seg at varmgang oppstår som følge av svakheter i en apparatkontakt der hvor strømledningen er tilkoblet varmtvannsberederen. Dette har allerede ført til flere branner, og det er derfor svært viktig at alle huseiere som har fått installert OSO varmtvannsberedere som er produsert i denne perioden kontrollerer om dette gjelder sin bereder. Dette gjøres ved å kontrollere produktnr. og produksjonsnr. under det avtakbare grå lokket på toppen av varmtvannsberederen.

Løsningen til OSO Hotwater er akseptert at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De som ikke føler seg komfortable med å gjøre denne utbyttingen selv, kan gi beskjed om dette til OSO Hotwater AS som da vil sende ut kvalifisert personell til å utføre jobben.

Andre varmtvannsberedere kan også være farlige

Det er dessverre ikke bare de aktuelle berederne fra OSO som kan ha farlige feil. Hver uke avdekker Det lokale eltilsyn (DLE) gjennom sine kontroller flere tilfeller av varmgang på støpsler og ledninger til varmtvannsberedere. Dette gjelder både gamle og nyere beredere, fra ulke produsenter.

Årsaken er i hovedsak at varmtvannsberederne trekker mye strøm gjennom store deler av dagen. Dette fører til stor belastning på både ledninger, stikkontakter, støpsler og koblingspunkter. Over tid kan dette føre til varmgang på utstyret.

Dersom du finner noe urovekkende, må du ta kontakt med elektriker og/eller produsenten av varmtvannsberederen, for å få råd om hva du skal foreta deg.

Elsikkerhetsportalen anbefaler fast tilkobling av varmtvannsbereder!

Det er innført krav om at varmtvannsberedere med effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet. Da vil du unngå risiko for varmgang og brann.

Kravet ble opprinnelig innført i 2010 og gjaldt da varmtvannsberedere med effekt over 2000 watt, men ble endret til 1500 watt i 2014. Kravene til fast tilkobling av varmtvannsberedere fremgår av NEK 400.