Stikkprøvebasert eltilsyn

Tilsyn med bolig er såkalt stikkprøvebasert. Det betyr at elsikkerhetsingeniøren ikke tester hver eneste kontakt i hvert eneste rom i huset ditt, men tar stikkprøver.

Elsikkerhetsingeniører i hele landet gjennomfører årlig ca. 150 000 tilsyn av de elektriske anleggene i landets boliger. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som legger føringer (rammebrev) for tilsynene som skal gjennomføres.

Under tilsynet følger elsikkerhetsingeniøren strømmen fra inntaket, gjennom sikringsskapet og kursene frem til tilkoblede apparater og utstyr:

Tilsynet utføres stikkprøvebasert og erstatter ikke elkontroll fra sertifisert elvirksomhet som bl.a. gir deg rabatt på boligforsikringen hos de fleste forsikringsselskap.

Dette sjekkes under et tilsyn fra DLE

Inntaksboksen

 • riktige sikringer, og sjekk av eventuell varmgang.

Sikringsskapet

 • isolasjonsfeil (jordfeil).
 • korrekt merking og riktige sikringer på kurser.
 • berøringsbeskyttelse (at sikringene kan betjenes uten at man utsettes for fare).
 • jording (hovedjord og utjevningsforbindelser).
 • eventuell varmgang, for eksempel brente bunnskruer.
 • løse koblinger.

Den faste installasjonen

 • punkter med krav om jording.
 • at det ikke er blandet jordet og ujordet installasjon.
 • at alle kabler og ledninger festet.
 • at kabler og utstyr som brytere og stikkontakter ikke er skadet.
 • at det ikke er varmgang i brytere, koblingsbokser, stikkontakter etc. (visuell kontroll).

Tilkoblet utstyr

 • at varmeovner ikke er tildekket.
 • bruk av skjøteledning.
 • komfyren måles spesielt for ev. isolasjonsfeil og støpsel sjekkes for eventuell varmgang.