Ta kontroll over din egen elsikkerhet!

Elsikkerhetsdagen 15. oktober er den nasjonale dagen der du tar kontroll over din egen elsikkerhet! Mer enn 20 000 husstander gjennomførte kontrollen og har gjort hjemmet sitt litt tryggere.

17 prosent av husstandene fant varmgang!

Her kan du se hva varmgang er!

Nettkundene til 11 nettselskaper kunne gjennomføre digital egenkontroll som ville avdekke potensielle brannfarer i hjemmet.

Ett av kontrollpunktene husstandene skulle sjekke, var varmtvannsbereder og vaskemaskinens støpsel og kontakter for varmgang. Varmgang er misfarging/brennmerke som oppstår på grunn av kontaktsvikt og dårlige forbindelser. Det er et faretegn som kan føre til brann, før eller senere. Hos 17 prosent av husstandene ble det funnet tegn til varmgang. – Med andre ord har det blitt avverget 3 416 mulige branntilløp på Elsikkerhetsdagen, opplyser Veddegjerde, og det bare i form av varmgang. I tillegg ble det avdekket 475 jordfeilbrytere som ikke fungerte. En jordfeilbryter skal kutte strøm hvis det oppstår jordfeil. Jordfeil kan i verste fall føre til brann, og det er stor risiko for berøringsfare.

8267 av husstandene eier ladbar bil. 20 prosent av dem lader fremdeles med vanlig stikkontakt hjemme. De bør absolutt sørge for ladeboks for trygg hjemmelading.