Vi må snakke om dette

De siste årene har det vært en formidabel økning i salget av elsparkesykler og elsykler. Det har også vært et økning i branner der lading av batterier er involvert, og brannene skiller seg ut fra andre branner.

Når det tar fyr i batterier, blir det en kraftig røyk- og varmeutvikling på kort tid. Litiumbatterier brenner veldig godt.. Selv om batteriet ikke er stort, kreves det store mengder vann for å slokke den.

  • Om vinteren er det en fordel å lade batteriet innendørs, ettersom det kan være skadelig for batteriet å lade når det er kaldt. Hold deg i nærheten og pass på ladingen!
  • Du kan lade batteriet mens det sitter fast på kjøretøyet, eller ved å løsne det og lade batteriet separat.
  • Under ladingen skal både batteriet og laderen ligge på flatt underlag.
  • Laderen skal aldri tildekkes når den er tilkoblet.
  • Koble fra laderen når ladingen er fullført.
  • Bruk originallader og plugg lader direkte i kontakten (ikke skjøteledning!!)
  • Lad aldri mens du sover, eller dersom ingen kan være i nærheten.

Branner i elsparkesykler kan være eksplosive, gi rask røykutvikling og brennende deler kan bli kastet flere meter av gårde. Lad så trygt som mulig, og ikke lad i rømningsveier er blant rådene i ny rapport.

– Slike branner er eksplosjonsartede og uforutsigbare. Brennende deler kan kastes flere meter av gårde og starte nye branner. I tillegg kommer det store mengder giftig gass som kan gjøre det vanskelig å evakuere. Hvis du har mulighet, bør du lade og oppbevare el-sparkesykkel og lignende el-kjøretøy utenfor boligen din, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Rapport om branner i litiumbatterier (DSB, 29.6.2023)

Det oppstår ikke flere branner om natten enn om dagen, men konsekvensene for brann om natten er større og potensielt katastrofale.

På Ormøya i Oslo satt mor i sofaen med barna på fanget da elsparkesykkelen som sto til lading plutselig tok fyr. Elsparkesykkelen "spylte ut flammer" i gangen (vg.no)

Hva er det med litiumbatterier?

Litium-ion batterier finner vi i blant annet elsparkesykler, elbiler og mobiltelefoner. De er følsomme for slag, temperaturer og overbelastning. Til tross for disse ulempene, benyttes de på grunn av deres kapasitet til lagring av energi. De har høyere energitetthet enn alkaliske batterier. De har høyt energiinnhold og kan avgi brannfarlige gasser, og tar fyr hvis de kortsluttes. Når litiumbatterier begynner å brenne, kan temperaturen bli så høy at det er vanskelig å slokke brannen "thermal runaway"(termisk rømling).

Bilde viser en forbrent elsparkesykkel
Elsparkesykkelen er fra en brann i et rekkehus i Tønsberg 10. desember 2021. Beboeren med elsparkesykkelen fikk alvorlig brannskade, men klarte å rømme ut og varsle en nabo som ringte nødetatene. To beboere ble reddet ut av Politiet som kom først til stedet. To andre personer ble reddet ut av brannvesenets røykdykkere. Alle de seks leilighetene ble totalskadet.
Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Hvor trygge er batteridrevne fremkomstmidler?

Behandler du sykkelen (batteriene) pent og følger ladetipsene, vil både du og sykkelen være rimelig trygge.

Får batteriet hard behandling, f.eks. støt eller fall, kan det skade konstruksjonen. Det igjen kan føre til at fuktighet trenger inn med fare for kortslutninger og krypstrømmer som leder til varmeutvikling og resultatet i brann.

Se etter synlige tegn til skader! Blir batteriet unormalt varmt under lading, bør det sjekkes hos leverandør eller forhandler. Ikke åpne eller "fikse" på batteriet selv.

Batteriet lå på bordet i spisestua, så ble det inspisert og deretter smalt det av seg selv uten å være tilkoblet lading. Elsykkelbatteriet eksploderte og bolig ble totalskadd (nrk.no).