Det er ditt ansvar

Når du har hatt det lokale eltilsynet på besøk, får du tilsendt en tilsynsrapport som beskriver resultatet av kontrollen. Dersom det ble avdekket feil eller mangler, må disse utbedres. Det er ditt ansvar å påse at dette utføres av registrert elektrovirksomhet.

Det aller viktigste du må vite, er at kun elektrikere fra elektroinstallatører registrert i Elvirksomhetsregisteret har lov til å utføre arbeid på ditt elektriske anlegg.

Alle virksomheter som tilbyr og utfører arbeider relatert til elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som står bak dette registeret. Når du som privatperson eller virksomhet skal engasjere en elektrovirksomhet, er det viktig at du kontrollerer at denne er registrert i dette registeret.

Gå til Elvirksomhetsregisteret (DSB)

Det er ikke uvanlig å søke på nettet etter elektriker ved behov. Går vi til Google og setter inn elektriker og et stedsnavn, vil Mitt Anbud være blant de øverste treffene du får ved søk. Du får også opp flere elektrikere som tilbyr sine tjenester. Du vil jo være sikker på at den du velger, er kvalifisert til å utføre arbeidet og har lov til å gjøre det. Kanskje ser du an hvordan nettsiden ser ut før du tar et valg, eller du sjekker om bedriften er registrert i Brønnøysundregisteret? Det er dessverre ikke godt nok.

Det er kun ett sted som er godt nok å sjekke om elektrikeren er kvalifisert og har lov til å jobbe på ditt elektriske anlegg. Det er Elvirksomhetsregisteret.

Jeg fant en elektriker på MittAnbud. Er det feil?

Det trenger ikke være feil å legge ut behovet ditt på MittAnbud, men det er ditt ansvar å sjekke at virksomheten du velger er registrert i Elvirksomhetsregisteret.

Det betyr at uansett hvordan du finner fram til elektrikeren som skal utbedre feil/mangler etter tilsyn, må du sikre deg at virksomheten er registrert i myndighetenes register. Det er ditt ansvar. Kun disse kan utbedre feilene, og kun disse kan utstede dokumentasjon på at arbeidet er utført.

Les mer om Elvirksomhetsregisteret hos Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).