Undervisning- og informasjonsopplegg

Redaksjonen i Elsikkerhetsportalen har utarbeidet maler for skoleundervisning og informasjonsopplegg. Dette kan benyttes fritt av DLE og sakkyndige selskaper som har inngått avtale med Elsikkerhet Norge AS. Du kan laste ned ønsket presentasjon og tilpasse den til egen profil, og tilpasse innholdet til den tiden du har til rådighet. Hvis ditt nettselskap har eget tilpasset opplegg som dere ønsker å ha tilgjengelig her, send det til redaksjonen. Har dere allerede gjort det, vil det ligge her!

Snarveier

Elsikkerhet på mellomtrinnet

Det er laget et felles undervisningsopplegg for el og brann. Det bygger videre på Bjørnis-universet. I dette opplegget møter dere fire av Bjørnis sine kolleger som utgjør “Team Bjørnis”. Det er Rikke Røykdykker, Farid Forebygger, Filip Feier og Ella Eltilsyn. Materiellet er tilpasset 6. trinn, men kan benyttes i hele mellomtrinnet.

Elsikkerhetsportalen har derfor ikke utarbeidet eget undervisningsopplegg for mellomtrinnet, men oppfordrer DLE til samarbeid med brann om dette fellesopplegget. Som alternativ kan vårt undervisningsopplegg for ungdomstrinn tilpasses yngre målgrupper hvis ønskelig.

Gå til Brannvernskolen
Team Bjørnis

Elsikkerhet for ungdomstrinnet

Presentasjonen er et utgangspunkt hvor dere selv kan gjøre tilpasninger etter behov. Opplegget er veiledende, men kan også benyttes slik det foreligger. Følgende tema belyses:

  • Produksjon, overføring og omsetning av strøm.
  • Sikker og fornuftig bruk av strøm i boliger.
  • Brann forårsaket ved bruk av strøm.
  • Brannvern.
  • Strømulykker. For skoleåret 2023/24 er det lagt inn to nye slides med høyspentulykker.

 

Kahoots

I presentasjonen koblet til Kahoot, ligger det klar tre innebygde quizzer. Disse er tilpasset elever på ungdomstrinnet og kan benyttes før, under og etter gjennomgått undervisning. Ønsker du å kjøre quizzene separat, kan du gå inn på dem via lenker.

Du må logge deg inn for gjennomføring av dem.

Bruker: Elsikkerhetsportalen
Passord: skoleDLE

Før undervisning
Etter undervisning
Illustrasjon av Kahoot

Elsikkerhet med Virtual Reality

Virtuell virkelighet (VR) handler om visualisering. Den visuelle sansen vår er så sentral at vi lar den (over)styre en god del av de andre sansene vi har. Synssansen har vist seg så viktig fra naturens side at vi er godt «trent» til å behandle store mengder visuell informasjon raskt og effektivt. Derfor har Elsikkerhetsportalen utviklet en visuell runde i VR-modus hjemme hos Håvard.

Elever med VR-briller

Elsikkerhet for VG2 elenergi & ekom

Undervisningsopplegget er tilpasset videregående skole trinn 2, elenergi og ekom. Den er utarbeidet i Powerpoint og Prezi. Støttearket kan benyttes for begge presentasjonsformer.
Gå til Prezi-varianten.

Last ned Powerpoint for VG2
Last ned tilhørende støtteark

Elsikkerhet for lærlinger

Undervisningsopplegget for læringer har fokus på både yrkesstolthet, hva det vil si å være lærling og hvilken elektriker hver enkelt ønsker å bli. Det finnes presentasjoner både i Powerpoint og Prezi med tilhørende støtteark.

På slutten av presentasjonen i Powerpoint er det lagt inn beskrivelser av noen ulykker i 2021, referert i Elsikkerhet nr. 94. Disse egner seg som diskusjonsoppgaver og case i undervisning og kurs i sikkerhetsregelverket. Beskrivelsene kan også hjelpe å forhindre ulykker for “dine” lærlinger.

Last ned Powerpoint for lærlinger
Last ned tilhørende støtteark
Bildet viser elektriker i arbeid

Elsikkerhet for fremmedspråklige

Dette informasjonsopplegget er i stor grad fokusert på hvorfor det brenner i Norge, og forskjellen i bruk av strøm mellom Norge og andre land i andre deler av verden.

Last ned Powerpoint for fremmedspråklige
Last ned tilhørende støtteark
Hus bygget i tre ved elv og i vinterlandskap

Elsikkerhet for hjemmetjenesten

De har knapphet med tid, både når de er hos de hjemmeboende og når du skal komme for å informere. Derfor er opplegget for hjemmetjenesten spisset til “need to know”.

Last ned Powerpoint for hjemmestjenesten
Last ned tilhørende støtteark
Bilde som viser hjemmetjenesten hos eldre kvinne

Elsikkerhet for landbruket

Blir dere invitert til det lokale Bondelaget eller hos Bondekvinnelaget, har vi satt opp en Prezi-presentasjon du kan benytte.

Åpne presentasjon for landbruk
internkontroll gjøres i landbruksvirksomheter