(siden er under arbeid)

Undervisning- og informasjonsopplegg

Redaksjonen i Elsikkerhetsportalen har utarbeidet maler for skoleundervisning og informasjonsopplegg. Hvis ditt nettselskap har eget tilpasset opplegg som dere ønsker å ha tilgjengelig her, send det til redaksjonen. Har dere allerede gjort det, vil det ligge her!

Snarveier

Elsikkerhet på mellomtrinnet

Det er laget et felles undervisningsopplegg for el og brann. Det bygger videre på Bjørnis-universet. I dette opplegget møter dere fire av Bjørnis sine kolleger som utgjør “Team Bjørnis”. Det er Rikke Røykdykker, Farid Forebygger, Filip Feier og Ella Eltilsyn. Materiellet er tilpasset 6. trinn, men kan benyttes i hele mellomtrinnet.

Elsikkerhetsportalen har derfor ikke utarbeidet eget undervisningsopplegg for mellomtrinnet, men oppfordrer DLE til samarbeid med brann om dette fellesopplegget. Som alternativ kan vårt undervisningsopplegg for ungdomstrinn tilpasses yngre målgrupper hvis ønskelig.

Gå til Brannvernskolen
Team Bjørnis

Elsikkerhet for ungdomstrinnet

Presentasjonen er et utgangspunkt hvor dere selv kan gjøre tilpasninger etter behov. Opplegget er veiledende, men kan også benyttes slik det foreligger. Følgende tema belyses:

  • Produksjon, overføring og omsetning av strøm.
  • Sikker og fornuftig bruk av strøm i boliger.
  • Brann forårsaket ved bruk av strøm.
  • Brannvern.
  • Strømulykker.

 

Kahoots

I presentasjonen koblet til Kahoot, ligger det klar tre innebygde quizzer. Disse er tilpasset elever på ungdomstrinnet og kan benyttes før, under og etter gjennomgått undervisning. Ønsker du å kjøre quizzene separat, kan du gå inn på dem via lenker.

Du må logge deg inn for gjennomføring av dem.

Bruker: Elsikkerhetsportalen
Passord: skoleDLE

Før undervisning
Etter undervisning
Illustrasjon av Kahoot

Elsikkerhet med Virtual Reality

Virtuell virkelighet (VR) handler om visualisering. Den visuelle sansen vår er så sentral at vi lar den (over)styre en god del av de andre sansene vi har. Synssansen har vist seg så viktig fra naturens side at vi er godt «trent» til å behandle store mengder visuell informasjon raskt og effektivt. Derfor har Elsikkerhetsportalen utviklet en visuell runde i VR-modus hjemme hos Håvard.

Elever med VR-briller

Elsikkerhet for VG2 elenergi & ekom

Add some paragraph

Elsikkerhet for lærlinger

Add some paragraph

Elsikkerhet for fremmedspråklige

Add some paragraph

Elsikkerhet for hjemmetjenesten

Add some paragraph

Elsikkerhet for landbruket

Add some paragraph

Elsikkerhet for lag og foreninger

Add some paragraph