Noranett er tre nettselskaper med kraftnett i nordre Nordland og søndre Troms.

Etter fusjonen mellom de tre konsernene Nordkraft, Trollfjord og Andøy Energi, er de tre nettselskapene samlet i ett konsern. På grunn av blant annet ulike tariffer, er nettselskapene fortsatt adskilt som juridiske enheter med hvert sitt forsyningsområde. Men for å gjøre det enklere for både kunder og ansatte, er alle selskapene samlet med felles logo.

Klikk her for kontaktinformasjon til DLE i Noranett AS