Rådgivende ingeniører

Det finnes ca. 300 rådgivende ingeniørvirksomheter i Norge som kun er prosjekterende. Disse kommer i tillegg til installasjonsvirksomheter som både prosjekterer og utfører. Vi vil her ta for oss de virksomheten som kun er prosjekterende.

Det har kommet krav om at alle rådgivende ingeniører skal registrere seg i DSBs sentrale register fra 1. juli 2013. Dette er forankret i den nye forskriften Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elanlegg og elektrisk utstyr.

Prosjektering av elanlegg

​Et nytt elanlegg skal prosjekteres slik at det er egnet for den forutsatte bruken. Elanlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.

Den rådgivende virksomheten må før prosjektering avklare med eier/bruker hvilket behov og funksjon/bruk elanlegget skal ha.

Ved prosjektering av elanlegget må det også foretas en risikovurdering slik at uønskede hendelser i elanlegger minimeres.

Samsvarserklæring og dokumentasjon

Samsvarserklæringen skal utstedes av den virksomheten som har utført prosjekteringen og arbeidet og skal overleveres til eier av elanlegget. Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav skal også følge med samsvarserklæringen.

Dersom prosjekteringen og utførelsen av arbeidet på elanlegget ikke er utført av samme virksomhet, skal begge virksomhetene utstede samsvarserklæring for det arbeidet de har utført. Det vil si en samsvarserklæring fra den prosjekterende og en fra den utførende.

Eier av elanlegget plikter å ta vare på denne typen dokumenter gjennom hele anleggets levetid. Den prosjekterende virksomheten plikter å ta vare på en kopi av denne typen dokumenter i minst 5 år